Cyklodata.cz

Kompletní evidence cyklistického tréninku

Návod pro ty, kteří chtějí využívat veškeré výhody systému:

  1. Pro bližší seznámení s fungováním systému a jeho funkcemi je určena nabídka popis funkcí v hlavním menu.
  2. Proveďte svou registraci pomocí nabídky registrace v hlavním menu. Povinné je vyplnění přihlašovacího jména, hesla a hesla pro kontrolu. Vyplnění dalších údajů povinné není, zjednoduší vám však práci s aplikací a komunikaci se správci serveru.
  3. Poznamenejte si své registrační číslo, které vygeneruje systém. Pomocí tohoto čísla bude možné rychleji reagovat na vaše požadavky související s fungováním systému.
  4. Po provedení registrace se můžete přihlásit ke stránkám. Bez přihlášení zůstávají veškeré nabídky související s tréninkovým deníkem nedostupné. Zobrazte nastavení tréninkového deníku a věnujte čas tomu, že si deník přizpůsobíte vlastním požadavkům. Předem nastavené položky deníku můžete zredukovat, do deníku si můžete nadefinovat vlastní položky. Toto nastavení můžete měnit také kdykoli v budoucnu.
  5. Můžete začít pracovat se všemi položkami v sekci „evidence“. Můžete začít vést svůj tréninkový deník.
  6. Položka osobní profil vám umožňuje aktualizovat a měnit osobní údaje zadané při registraci.

© Cyklodata.cz 2014 | Kompletní evidence cyklistického tréninku.